בדיקת תיק הביטוח

בדיקת תיק הביטוח

אנו מוודאים כי לא קיים כפל ביטוחי עבור מגוון רחב של ביטוחים, בודקים האם ניתן להוזיל עלויות דמי ניהול.  מבצעים סקר סיכונים עדכני ללקוח על מנת להתאים את הכיסויים ואף משדרגים פוליסות ישנות, במידת הצורך.

אנו מאתרים  באמצעות  פנייה דיגיטלית לאתרי "הר הביטוח" וה"מסלקה" המפוקחים ע"י משרד האוצר את כל הביטוחים הקיימים אצל הלקוח.

לאחר בדיקה ראשונית, אנחנו מתחילים בעבודתנו לאיסוף הפוליסות מכלל החברות.

במקביל אנו מבצעים סקר סיכונים עדכני עבורכם ומתאימים את הכיסויים הטובים ביותר לצרכים, במחיר הטוב ביותר.

התהליך מתבצע בליווי אישי ומקצועי ע"י סוכן ביטוח שלנו לכל אורך הדרך.

כמו כן הלקוח מקבל דוח מסודר הכולל מצב קיים והמלצות לביצוע.

הלקוח יוכל לקבל ליווי מקצועי ביישום ההמלצות.

Comments are closed.