גילוי נאות

פירוט ההסמכות, השותפויות וניגודי עניינים אפשריים של אשכולות תכנון פיננסי ופנסיוני.

השכלה רישיונות והסכמות מקצועיות:

  • תואר ראשון במדעי החברה-מהאוניברסיטה הפתוחה BA .
  • מנהל תיקי השקעות מוסמך מטעם הרשות לניירות ערך, במסגרת "אלומות ספרינט".
  • סוכן ביטוח פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר.
  • מתכנן פיננסי בינלאומי CFP מוסמך (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER) מטעם האיגוד
  • הבינלאומי לתכנון פיננסי FPSB .

חברויות מקצועיות ואתיות:

  • חבר לשכת סוכני הביטוח בישראל
  • חבר איגוד המתכננים הפיננסיים בישראל UFPI
  • חבר באיגוד יועצי משווקי ומנהלי התיקים בישראל .

ניגוד עניינים אפשרי:

"במסגרת עיסוקיי בתחומים השונים יכולה להיות לי זיקה למוצרים פיננסיים ופנסיוניים

לרבות הסכמי תגמול מול יצרנים בנוסף או במקום תגמול מול הלקוח הסופי.

בכל מקרה שבו יש ניגוד עניינים לעניין תגמול צולב או חליפי-לקוחותיי מקבלים ויקבלו

תמיד את המידע על כך מראש  ,לרבות מילוי כל החובות בנושא מטעם ההסדרה

החוקית וכללי האתיקה המחייבים בשל החברויות המקצועיות."

 

כתיבת תגובה