הארכת מועדי משיכת כספי גמל עד 30.6.2015

עקב שיעורי המימוש הנמוכים בקרב הציבור,האוצר החליט כי הוראת השעה שהסתיימה בסוף מרץ תוארך עד לסוף יוני.להבהרות ניתן להתקשר אלינו.

Bookmark the permalink.

כתיבת תגובה