פוליסות פיננסיות-סוף שנה סעיף 125 ד'

סעיף 125 ד' מקנה אפשרות לקבל החזר מס על ה"ריבית"-הרווח שנצבר עד סכום מסויים בפוליסה.

הטבה זו מיועדת בדרך כלל לאנשים מעבר לגיל פרישה ובהתניה למקורות "הכנסה מריבית" אם יש להם.
לצורך מימוש ההטבה יש לבצע פעולה אקטיבית מול חברת הביטוח.נא ליצור קשר עם המשרד בנושא
לפני תום שנה לצורך קבלת החלטה בנושא בהקדם האפשרי.מתן הוראות בנושא זה מוגבל ל4 ימי עבודה לפני תום שנת המס.

Bookmark the permalink.

כתיבת תגובה