תכנון השקעות

תכנון השקעות - אשכולות תבנון פיננסי ופנסיוני

מטרותיו של תהליך תכנון השקעות

מטרתו של תכנון השקעות כולל היא ובראש ובראשונה לדאוג לכך שללקוח ולמשפחתו תמיד יהיו המשאבים הדרושים לחיים נוחים ומימוש המטרות והיעדים ברמה הרצויה, זאת בנוסף לשימור והגדלת ערך הנכסים הפיננסים לאורך זמן.

תכנון השקעות אינו מתמקד אך ורק בנכסים, הוא לוקח בחשבון את האירועים המרכזיים הצפויים בחיי הלקוח ומשפחתו, חתונות, פתיחת עסק חדש, פרישה וכן הלאה, ומקצה את המשאבים הדרושים בהתאם לנקודות הזמן בהן ידרשו.

מהו תכנון השקעות

תכנון השקעות במבט כולל ורחב הוא חלק מתהליך התכנון הפיננסי. הוא נעשה על פי קביעת המטרות והיעדים הפיננסיים של הלקוח, ומתאים את ניהול הנכסים הפיננסיים למאפייני הסיכון האישיים של הלקוח, היבטי המיסוי שלו, ההעדפות שלו לאפיקי ההשקעה, בהתחשב ביכולת הכלכלית.

תהליך תכנון ההשקעות במשרדנו כולל התייחסות מקצועית ונרחבת לנושאים הבאים:

  • ניהול, ליווי ובקרה של תיקי השקעות
  • פוליסות חיסכון והשקעה פיננסיות
  • אופטימיזציה של השקעות בהיבטים של מיסוי, עלויות, וסיכון מול סיכוי.

בקרה והתאמת אסטרטגיית ההשקעות לאורך זמן

כחלק מתהליך תכנון ההשקעות, מתבצעת בקרה מתמדת על הביצועים של אפיקי ההשקעה והתאמתם לשוק תוך טיפוח צמיחה מתמדת. מדי תקופה נעשית הערכה מעמיקה של אסטרטגיית ההשקעות מול היעדים והמטרות של הלקוח, על מנת לצפות שינויים ולבצע התאמות.

 

 

 

 

 

 

 

Photo: Blue grapes, by Roberto Verzo, Flickr, modified, used under Creative Commons rights.
Photo: PhoTones Works #891, by Takuma Kimura, Flickr, modified, used under Creative Commons rights.

Comments are closed.