תכנון פיננסי כולל

מהו תכנון פיננסי כולל?

בעולם שבו יש ריבוי של כלים פיננסיים ופנסיוניים, וכן היבטים מורכבים של מיסוי וסיכון, לאדם מן השורה יש קושי להתמצא ביתרונות ובחסרונות של כל כלי ואף לנסות להבין את התמונה הכוללת.
בעולם הבינו שלשם כך יש צורך במתכנן פיננסי המרכז ומנהל את מכלול הנכסים של הלקוח. מתכנן פיננסי יודע לאסוף את הנתונים הרלוונטיים ולבחון אותם במבט רחב, הלוקח בחשבון את כל היבטי המיסוי, הסיכון וההעדפות של הלקוח, כדי ליצור תוכנית ארוכת טווח המאפשרת בקרה, צמיחה ומקסום של הנכסים הפיננסיים.

תכנון פיננסי הוא תהליך שמטרתו לקבל תמונה מלאה על מצב הנכסים הפיננסים, הפנסיונים והריאלים של הלקוח, ולהתאימם למטרות והיעדים שלו באמצעות תהליך בקרה וניהול ארוך טווח.

תהליך התכנון הפיננסי

תחילתו של התכנון הפיננסי בראיון מקיף עם הלקוח שבו נאסף מידע הכולל את כל ההיבטים הפיננסיים של הלקוח. המידע נאסף מחברות ההשקעות, בנקים ומוסדות שונים, ביניהם – חברות ביטוח, משרדי ממשלה, מסלקה פנסיונית וכו'.

המשכו של התהליך בניתוח מעמיק של הממצאים שהתקבלו והסקת המסקנות לגבי מה צריך להעשות כדי להשיג את המטרות וההעדפות של הלקוח. לאחר מכן ייושמו המסקנות בתאום מלא עם הלקוח.

התוצר של תהליך התכנון הפיננסי הכולל:

  • שליטה מלאה של הלקוח על מצב נכסיו
  • איתור סיכונים
  • קביעת אסטרטגיה ויישומה לאורך זמן בליווי מקצועי מתמיד

אנו מתחייבים להקפדה עליונה על מקצועיות, אמינות ודיסקרטיות. איתנו תוכל להיות רגוע בידיעה שהנכסים שצברת בעמל רב מופקדים ומנוהלים בצורה מיטבית.

Comments are closed.