מודל השקעות חכם לפי גיל

מודל חיסכון פנסיוני לפי גיל - אוקטובר 2015

מודל חיסכון פנסיוני לפי גיל – אוקטובר 2015

החל מינואר 2016 ישתנו סדרי עולם לחוסכים חדשים
וגם בחלק מהמוצרים לחוסכים קיימים, עיקרי השינויים בקישור המצורף.

מודל חיסכון פנסיוני לפי גיל – אוקטובר 2015